zde se nacházíte:
Úvod > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Chráníme Vaše soukromí a děláme vše pro maximální ochranu Vašich osobních údajů před jakýmkoliv zneužitím.

A.     Identifikace a kontaktní údaje nás, jako správce osobních údajů

Společnost DotShop s.r.o., jakožto správce osobních údajů, Vám tímto dává na vědomí, jak zpracovává a chrání Vaše osobní údaje. Máte-li otázky týkající se podmínek zpracování Vašich osobních údajů nebo jiné dotazy, můžete nás kontaktovat na:

DotShop s.r.o., IČO: 27671381, Řípská 1321/11c, Slatina, 627 00 Brno
E-mail: obchod@dotshop.cz 

B.      Účel a právní důvod, pro který zpracováváme Vaše osobní údaje

Osobní údaje, které shromažďujeme, používáme pro následující účely:

  • uzavírání kupní smlouvy, vedení uživatelského účtu, zasílání informací,
  • zajištění dodávek zboží nebo služeb, vyřízení reklamací, servis a poradenství,
  • marketing - zasílání obchodních sdělení,
  • rozvíjení kvality našich služeb a produktů,
  • ochrana majetku společnosti (kamerový záznam na prodejně),
  • dodržování zákonných požadavků.

Právním důvodem pro výše uvedená zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, náš oprávněný zájem (např. při zasílání obchodních sdělení po Vašem nákupu), Váš souhlas (při zasílaní obchodních sdělení, pokud se přihlásíte pouze k odběru novinek zadáním své e-mailové adresy) a zákonná povinnost.

Pokud odmítnete poskytnout osobní údaje, které požadujeme za účelem plnění smlouvy nebo zajištění souladu s naší právní povinností, nemusíme být schopni poskytnout všechny nebo některé ze služeb, které jste od nás požadovali. 

C.     Případní příjemci Vašich osobních údajů

Naše společnost si váží Vaší důvěry a chrání Vaše osobní údaje před zneužitím. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány důvěrně a v souladu s příslušnými zákony. Zpracováním a vyřízením objednávky, vyřízením reklamace a souvisejícím účetnictvím jsou pověřeni odpovědní zaměstnanci společnosti Agora DMT, a.s. V případě objednání dopravy zboží, poskytujeme Vaše osobní údaje vybrané přepravní společnosti, která zajišťuje toto doručení. Zasíláním obchodních sdělení a provozem kamerového systému na prodejně jsou pověřené externí subjekty. 

D.     Doba, po kterou budeme Vaše osobní údaje zpracovávat

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou pro výše uvedené účely, tj. po dobu trvání našeho smluvního vztahu nebo oprávněného zájmu. V případech, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, budou tyto údaje zpracovávány pouze po dobu jeho trvání. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Osobní údaje mohou být uchovávány po delší dobu, pokud je to nutné pro splnění zákonných povinností nebo prosazovaní našich nebo Vašich legitimních práv (např. při poskytování servisu).

Konkrétní doby uložení Vašich osobních údajů:

  • osobní údaje pro zasílání obchodních sdělení (newsletterů) – 7 let od registrace
  • osobní údaje v  účetních dokladech – po dobu zákonné archivace v souladu se zákonem o účetnictví a zákonem o DPH
  • kamerový záznam na prodejně – 10 dní, resp. v případě protiprávního jednání, po dobu nezbytnou pro právní ochranu a pravomocné ukončení věci.                       

E.      Vaše práva v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů

V případech, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu (např. při zasílání našich obchodních sdělení), máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Berte, ale prosím na vědomí, že to může vést k omezení služeb, které nabízíme, (např. neobdržení slevového kupónu zasílaného prostřednictvím newsletteru).

Jako náš zákazník nás můžete požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Přístup k informacím však může být omezen zachováním obchodního tajemství, či ochranou soukromí jiných osob.

Jako subjekt zpracování máte právo na opravu nesprávných či neúplných osobních údajů. V případě, že máte za to, že Vaše údaje nejsou nezbytné pro daný účel, máte právo na omezení zpracování nebo na výmaz ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

V případě, že se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Všechna práva můžete uplatnit buď e-mailem na obchod@dotshop.cz, telefonicky na +420 515 913 871, nebo poštou na adrese společnosti. 

F.      Podání stížnosti

V případě nesrovnalostí máte právo podat stížnost na zpracování Vašich osobních údajů u dozorového úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.